OPERATIVA


  FECHA            VALOR                   COMPRA             VENTA                    %                % ACUMULADO
15-09-10       B. SANTANDER             9,80 €.                 9,90 €.                1,00 %                     1,00 %. 
15-09-10       GAMESA                       5,65 €.                 5,50 €.                2,80 %                     1,80 %. 
16-09-10       GAMESA                       5,50 €.                 5,68 €.                3,20 %                     1,40 %. 
17-09-10       G. NATURAL               11,55 €.               11,40 €.                1,45 %                     0,05 %. 
20-09-10       FAES  FARMA               2,75 €.                 3,35 €.              21,50 %                   21,45 %. 
22-09-10       BBVA                           10,12 €.               10,11 €.                0,15 %                   21,30 %. 
22-09-10       CRITERIA                      3,86 €.                 3,89 €.                0,80 %                   22,10 %. 
22-09-10       ABERTIS                      13,57 €.               13,75 €.                1,30 %                   23,40 %. 
23-09-10       B. SANTANDER             9,48 €.                 9,54 €.                 0,60 %                   24,00 %.
24-09-10       T. REUNIDAS               38,75 €.                40,00 €.               3,20 %                   27,20 %. 
27-09-10       GAMESA                       5,19 €.                 5,12 €.                1,40 %                     25,80 %. 
27-09-10       G. NATURAL               10,78 €.               11,14 €.                 3,40 %                    29,20 %.
27-09-10       Destinamos 10% del acumulado a la compra a Largo Plazo de G. NATURAL   19,20 %.
01-10-10       B. PASTOR                   3,66 €.               3,755 €.                 2,50 %                    21,70 %. 
04-10-10       G. NATURAL               10,78 €.               10,55 €.                 2,20 %                    19,50 %.
04-10-10       BBVA                            9,55 €.                 9,90 €.                 3,50 %                     23,00 %.
08-10-10       Destinamos 10% del acumulado a la compra a Largo Plazo de B. POPULAR   13,00 %.
12-10-10       G. NATURAL               10,40 €.               10,20 €.                 2,00 %                    11,10 %. 
18-10-10       FAES  FARMA               2,94 €.                 3,03 €.                 3,00 %                    14,10 %. 
18-10-10       Destinamos  3% del acumulado a la compra a Largo Plazo de FAES FARMA   11,00 %.
19-10-10       B. POPULAR               4,512 €.                 4,58 €.                 1,50 %                     12,50 %.
19-10-10       REPSOL                     19,65 €.                19,78 €.                 0,70 %                     13,20 %.
21-10-10       B.VALENCIA                 4,05 €.                 4,13 €.                 1,80 %                      15,00 %
27-10-10       B.VALENCIA                 4,04 €.                 4,10 €.                 1,50 %                      16,50 %
27-10-10       Destinamos  3% del acumulado a la compra a Largo Plazo de GAMESA          13,50 %.
02-11-10       B. SANTANDER            9,43 €.                 8,91 €.                 5,50 %                       8,00 %.
03-11-10       B.VALENCIA                 4,03 €.               3,795 €.                 5,80 %                       2,20 %
08-11-10       B.PASTOR                    3,60 €.               3,455 €.                 4,00 %                       1,80 %
15-11-10       ACCIONA                    58,01 €.               59,40 €.                 2,40 %                       0,60 %.
29-11-10       BANKINTER                 4,03 €.                 4,20 €.                 4,20 %                       4,80 %.
01-12-10       BBVA                         7,265 €.                7,355 €.                 1,30 %                      6,10 %.
01-12-10       FAES  FARMA              2,49 €.                 2,54 €.                 2,00 %                      8,10 %. 
02-12-10       BANKINTER                 4,03 €.                4,164 €.                3,30 %                     11,40 %.
02-12-10       B.SANTANDER            7,85 €.                  8,18 €.                4,20 %                      15,60 %
02-10-10       Destinamos 4% del acumulado a la compra a Largo Plazo de B. SANTANDER 11,60 %.
07-12-10       GAMESA                       4,98 €.                 5,06 €.                1,60 %                     13,20 %.

-2011-
07-01-11       T. REUNIDAS               45,54 €.                46,47 €.               2,00 %                    15,20 %.
11-01-11       Destinamos 10% del acumulado a la compra a Largo Plazo de B. POPULAR    5,00 %.
11-01-11       Destinamos  3% del acumulado a la compra a Largo Plazo de FAES FARMA    2,20 %.
13-01-11       BBVA*                            8,03 €.                8,05 €.                 1,40 %                      3,60 %.
13-01-11       B.POPULAR *                 4,09 €.              3,944 €.                 2,40 %                      1,20 %  
14-01-11       BBVA-B. SANTANDER   (Combinada)                                   3,00 %                      4,20 %.
19-01-11       GAMESA                       5,55 €.                 5,73 €.                 3,25 %                      7,45 %.
24-01-11       B.SANTANDER*            8,50 €.                 9,07 €.                 8,30 %                    15,75 %.
24-01-11       Destinamos  4% del acumulado a la compra a Largo Plazo de FAES FARMA  11,75 %.
27-01-11       B.SANTANDER             8,54 €.                 9,01 €.                 5,50 %                    17,25 %.
27-01-11       Destinamos 6% del acumulado a la compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 11,25 %.
07-02-11       AMPER                        3,19 €.                 3,16 €.                0,95 %                      10,30 %.  
15-02-11       B.SANTANDER             8,63 €.                 8,95 €.                 3,75 %                    14,05 %.
15-02-11       INDITEX                     54,00 €.                 58,00 €.                 7,70 %                   21,75 %.
15-02-11       Destinamos 10% de acumulado a la compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 11,75 %.
16-02-11       B.SABADELL               3,08 €.                   3,18 €.                 3,25 %                    15,00 %.
17-02-11       IBERDROLA                 6,43 €.                   6,16 €.                4,40 %                    10,60 %. 
25-02-11       GAMESA                    5,595 €.                  5,93 €.                 6,00 %                    16,60 %.
25-02-11       Destinamos  7% del acumulado a la compra a Largo Plazo de GAMESA           9,60 %.
01-03-11       T. REUNIDAS              41,28 €.                42,15 €.                2,10 %                    11,70 %.
14-03-11       B.SANTANDER            8,315 €.                8,485 €.                2,00 %                   13,70 %.
18-03-11       FAES  FARMA              2,66 €.                 2,785 €.                4,70 %                   18,40 %. 
21-03-11       B.SANTANDER            8,10 €.                8,454 €.                 4,30 %                    22,70 %.
21-03-11       Se destina 10% de acumulado a la compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 12,70 %.
11-04-11       B.SABADELL              3,126 €.               3,174 €.                 1,50 %                    14,20 %.
19-04-11       FAES  FARMA             2,733 €.                  2,60 €.                4,75 %                     9,45 %.
28-04-11       SNIACE                       1,605 €.                1,739 €.                 8,30 %                   17,75 %.
29-04-11       Se destina 10% de acumulado a la compra a Largo Plazo de B.SANTANDER    7,75 %.
20-05-11       FAES  FARMA              2,47 €.                 2,615 €.                5,80 %                   13,55 %. 
20-05-11       Destinamos  5% del acumulado a la compra a Largo Plazo de FAES FARMA   8,55 %.
10-06-11       FAES  FARMA             2,49 €.                  2,43 €.                2,40 %                     6,15 %.
10-06-11       TELECINCO                6,786 €.                 5,97 €.                12,00 %                   5,85 %. 
24-06-11       B. PASTOR                   3,37 €.                 2,98 €.                11,60 %                 17,45 %. 
29-06-11       GAMESA                     5,16 €.                 5,329 €.                 3,28 %                 14,17 %. 
05-08-11       B.SANTANDER            6,424 €.                6,68 €.                 4,00 %                  10,17 %.
05-08-11       GAMESA                     4,19 €.                 4,342 €.                 3,65 %                  6,52 %. 
08-08-11       B.SANTANDER            6,371 €.                6,882 €.               8,00 %                   1,48 %. 
08-08-11       B. POPULAR                 3,12 €.                3,428 €.                9,90 %                 11,38 %.
09-08-11       B.SANTANDER            6,384 €.                6,649 €.               4,15 %                  15,53 %.
11-08-11       B.SANTANDER            6,018 €.                6,049 €.               0,50 %                  16,03 %.
22-08-11       B.SANTANDER            5,622 €.                6,143 €.               9,25 %                  25,28 %.
22-08-11       Se destina 15% de acumulado a compra a Largo Plazo de B.SANTANDER   10,28 %.
01-09-11       BBVA                            6,25 €.                  6,38 €.               2,00 %                  12,28 %. 
15-09-11       BBVA                            5,512 €.                 5,89 €.               6,85 %                  19,13 %. 
23-09-11       BBVA                            5,43 €.                  5,489 €.              1,00 %                  20,13 %.
26-09-11       GAMESA                     3,104 €.                  3,20 €.              3,07 %                   23,20 %. 
01-10-11       BBVA                            6,25 €.                  6,35 €.              1,50 %                   24,70 %.  
05-10-11       BBVA                            5,77 €.                  6,03 €.              4,50 %                   29,20 %. 
26-10-11       ALMIRALL                    5,43 €.                  5,54 €.              2,00 %                   31,20 %. 
11-11-11       IAG                              1,686 €.                1,741 €.              3,25 %                   34,45 %.
15-11-11       TELEFONICA              13,61 €.               14,145 €.              3,75 %                   38,20 %.
25-11-11       Se destina 10% de acumulado a compra a Largo Plazo de B.SANTANDER   28,20 %.
25-11-11       Se destina 25% de acumulado a compra a Largo Plazo de B.M.E                  3,20 %.
05-12-11       GAMESA                     3,438 €.                  3,51 €.              2,00 %                   5,20 %.
05-12-11       B.SANTANDER            5,866 €.                5,963 €.               1,65 %                  6,85 %.
05-12-11       Se destina 3,5% de acumulado a compra a Largo Plazo de B.SANTANDER   3,35 %.
14-12-11       B.SABADELL              2,957 €.                2,927 €.               1,00 %                   2,35 %.
21-12-11       B.SANTANDER            5,501 €.                5,908 €.               7,40 %                  9,75 %.
21-12-11       Se destina  8% de acumulado a compra a Largo Plazo de B.SANTANDER    1,75 %.
04-01-12       TELEFONICA             13,475 €.                13,65 €.               1,25 %                  3,00 %.
13-01-12       B.SANTANDER            5,615 €.                  5,84 €.               4,00 %                  7,00 %.
25-12-11       BANESTO                    4,00 €.                3,929 €.               1,80 %                   5,20 %.
13-01-12       RED.ELEC.                34,30 €.                  34,60 €.               0,80 %                  6,00 %.
01-02-12       GAMESA                     2,985 €.                  3,08 €.              3,10 %                   9,10 %.
01-02-12       IBERDROLA               4,492 €.                  4,613 €.              2,70 %                  11,80 %. 
01-02-12       Se destina  10% de acumulado a compra a Largo Plazo de IBERDROLA     1,80 %.
17-02-12       TELECINCO                4,352 €.                  4,474 €.              2,80 %                  4,60 %. 
22-02-12       GAMESA                     2,962 €.                  3,086 €.             4,20 %                   8,80 %.
22-02-12       Se destina  5 % de acumulado a compra a Largo Plazo de IBERDROLA       3,80 %.
24-02-12       AMADEUS                   13,65 €.                  14,14 €.             3,50 %                   7,30 %.
07-03-12       AMADEUS                   13,76 €.                  14,065 €.            2,10 %                   9,40 %.
19-03-12       GAMESA                     2,922 €.                  2,868 €.              1,85 %                   7,55 %.
20-03-12       AMADEUS                 14,155 €.                  14,545 €.            2,65 %                  10,20 %.
12-02-12       Se destina  10 % de acumulado a compra a Largo Plazo de IBERDROLA       0,20 %.
--------------------------------------------------------------------------------------
OPERACIONES CON BENEFICIO
OPERACIONES CON PERDIDA
PORCENTAJE DEL BENEFICIO DESTINADO A LA CARTERA DE LARGO PLAZO
*  OPERACIONES EN LAS QUE SE INCLUYE EL DIVIDENDO EN LA RENTABILIDAD OBTENIDA